All entries by this author

Hukum Kentut dalam Ilmu Tajwid

Dec 17th, 2014 | By

Pada suatu hari dalam sebuah pesantren tersebutlah seorang guru ngaji sedang mengajar kelima santrinya. Kebetulan materinya tentang praktek ilmu Tajwid , sehingga pelajaran dibuat per kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5 santri yang dibimbing oleh seorang Ustadz.. Nah uniknya, entah bagaimana mulanya, tiba-tiba terhembuslah wangi gas yang kurang nyaman di penciuman. Sehingga wewangian aromaterapi tersebut
[continue reading…]Perbanyak Sholawat di Bulan Maulid: Tafsir QS. Al-Ahzab: 56

Dec 17th, 2014 | By

Hayu batur pada kumpul Ngahormat ka Gusti Rasul Supaya urang dikabul Sagala anu diusul Urang maraca solawat Ka Nabi nuhun syafaat Supaya urang salamet Di dunya sareng aherat (Nazhoman Abah Hasan Mughni)   Nabi Muhammad saw. dilahirkan di kota Mekkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal Tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571
[continue reading…]Substansi Penciptaan Malaikat dan Iblis

Feb 13th, 2013 | By

Firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 190 – 191: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami,
[continue reading…]Mencontoh Dari Rasulullah SAW

Jan 29th, 2013 | By

Bulan Rabi’ul Awwal, menurut riwayat yang benar dan masyhur, merupakan bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad saw. Oleh karenanya, bulan ini lebih sering dikenal dengan bulan Maulid Nabi atau bulan Mulud. Amalan yang paling utama dilakukan oleh umat Islam di bulan Rabi’ul Awwal adalah memperbanyak membaca sholawat seraya merenungkan peri kehidupan Rasulullah saw. Sebab Allah telah
[continue reading…]